Entries by

HMS Priemonės

Kas yra sisteminės sveikatos, darbo aplinkos ir saugos priemonės (HMS priemonės)? Darbdavys privalo atkreipti dėmesį į darbo aplinkos pavojus, galinčius pakenkti darbuotojų sveikatai, darbo aplinkai ir saugai. Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kad darbuotojai, atlikdami darbą, nesusižalotų ir nesusirgtų. HMS priemonės turi būti diegiamos sistemiškai ir reguliariai, bendradarbiaujant su darbuotojais ir jų atstovais (AML, 3-1 skyrius). […]

Naudinga informacija sudarant darbo sutartį

Kas yra darbdavys? Darbdavys yra kiekvienas, pasamdęs darbuotoją atlikti tam tikrą darbą ar paslaugą. Bet kuris asmuo, valdantis įmonę vietoje darbdavio, yra darbdavio atstovas ir privalo vykdyti Darbo kodekso (AML, 1-8(2) skyrius) nuostatas. Ar jūs privalote sudaryti raštišką darbo sutartį? Darbo kodekse reikalaujama, kad dėl visų darbo santykių būtų sudaryta raštiška darbo sutartis. Reikalaujama sudaryti […]