Kursas sudarytas remiantis Darbo Inspekcijos (Arbeidstilsynet) rekomendacijomis. Šis Nord HMS kursas vadovui, padės suprasti jo atsakomybes ir jam keliamus darbo saugos reikalavimus. Kursus ves ir į iškilusius klausimus atsakys, ilgametę patirtį statybų sektoriuje sukaupęs buvęs Darbo Inspekcijos (Arbeidstilysnet) vyr. inspektorius Per Granerød! Daugiau informacijos telefonu 902 89 530.

Renkame naują interesantų grupę privalomam HMS kursui saugos atstovams. Kursas yra sukurtas pagal Darbo inspekcijos rekomendacijas. Bus aiškinama kaip sudaryti bei vykdyti veiksmų planą, rizikų nustatymą ir analizę, saugaus darbo analizę (SJA), periodinius darbų saugos patikrinimus (Vernerunder). Susipažinsite su pagrindiniais teisės aktais, susijusiais su darbų sauga.

Daugiau informacijos telefonu 902 89 530.

Šią savaitę, 2019 m. gegužės 20-21 dienomis vyko NOORSI (Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse – Darbo saugos kompetencijų organizacijos Norvegijoje) organizuojama konferencija “Darbas aukštyje 2019”, jos tikslas pristatyti ir aptarti naujausius pasikeitimus teisės aktuose, reikalavimuose, bei atkreipti dėmesį į problemas atliekant darbus aukštyje.

Metinėje Konferencijoje dalyvavo valdžios institucijos ir didelę patirtį bei atsakingą požiūrį į darbo saugą turinčios įmonės, įstaigos, organizacijos bei NT vystytojai. Jos metu pristatyta naujausia Norvegiško standarto NS9610 versija, bei aktualūs sugriežtinti reikalavimai pastolių montavimo, liftų, apsaugos nuo kritimų ir kt. mokymams. Darbo inspekcijos atstovai nurodė, kokios įmonės ir kurie darbo procesai šiais metais sulauks itin didelio inspektorių dėmesio ir aptarė praėjusių metų sugriežtėjusios kontrolės rezultatus (tikrinimų, pažeidimų, sankcijų ir nuobaudų statistiką bei skaičius).

Pranešimą skaitė ir mūsų tautietė Darbo inspekcijos atstovė – Daina Bogdanienė.  Ji pasidalijo įdomiomis įžvalgomis apie kultūrinius skirtumus ir jų svarbą. Ši tema labai svarbi kuriant darbinius santykius multikultūrinėje valstybėje, šių skirtumų išmanymas gali padėti išvengti problemų ir nesusipratimų.

NORD HMS – aktyvus NOORSI (Norsk organisasjon for Sikkerhetskompetanse) narys. Todėl buvome pakviesti pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika minėtoje konferencijoje. Savo pranešime aptarėme pagrindines problemas susijusias su darbų sauga ir reikalavimų laikymusi įmonėse, kuriuose dirba užsienio darbuotojai iš ES šalių. Pagrindine problema išlieka kalbos barjeras ir komunikacijos trūkumas įvairiose grandyse. Teisės aktai numato, jog darbuotojas visą reikalingą informaciją, apmokymus, instrukcijas ir pan. privalo gauti jam puikiai suprantama kalba. Deja, praktikoje yra kitaip. Labai dažnai problemas sukelia ir darbdavio ar darbuotojo neatsakingas požiūris į saugumo užtikrinimo reikalvimus, taip iliustruoja mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe statistika (užsieniečiui žūti darbe tikimybė yra 3,2 karto didesnė nei norvegui; lietuviai ir lenkai sudaro 52% visų žuvusių žuvusių darbuotojų Norvegijoje). Taip pat būtina atkreipti dėmesį į mokymų kokybę ir trukmę. Įsisavinti kelių ar daugiau kursų medžiagą per vieną dieną yra neįmanoma ir tokie kursai nesukuria jokios pridėtinės vertės nei darbuotojui, nei įmonei. Juo labiau tokie kursai neužtikrins įmonėje atliekamų darbų saugumo. Konferencijos metu, visos suinteresuotos šalys: generaliniai rangovai, NT vystytojai bei valstybinės institucijos – vieningai nutarė, jog kontrolė mokymų kokybei yra privaloma. Ir bus griežtinama.

Dėl šių priežasčių Nord HMS siūlo mokytis gimtąja lietuvių kalba. Atsakingai pasirinkti mokymus teikiančią įmonę, nes nemažą dalį atsakomybės už mokymų kokybę prisiima ir darbdavys. Kviečiame visus norinčius pasinaudoti NOORSI sertifikuoto instruktoriaus  – lietuvio, mokymų paslaugomis. Jauskitės užtikrintai ir saugiai, mokydamiesi pas savo srities ekspertus NORD HMS.

Nord HMS komanda aktyviai seka naujausias tendencijas susijusiais su darbų saugos reikalavimais Norvegijoje. Informuojame savo klientus, rūpinames Jų kokybišku švietimu, siekiame, kad mūsų klientai dirbtų saugiai ir užtikrintai.

Nord HMS komanda linki Jums dirbti saugiai!

Kas yra Noorsi?
NOORSI yra pramonės asociacijų ir profesinių grupių, dirbančių saugos ir saugumo klausimais, organizacija, įskaitant instruktorius, ekspertus, leidėjus, saugumo patarėjus, pavojingų krovinių tvarkytojus ir kt. Iš viso organizacijos nariai kasmet moko beveik 90 000 žmonių. Pagrindinis organizacijos tikslas – prisidėti prie profesijos instruktorių ir inspektorių profesinio tobulėjimo. Organizacijos nariai turi tvirtą balsą prieš valdžios institucijas ir saugo nukentėjusių narių interesus įv. įstaigų atžvilgiu.

Šiandien NOORSI su visomis savo profesinėmis grupėmis aktyviai bendradarbiauja su Norvegijos darbo inspekcijos tarnyba, Saugumo ir ekstremalių situacijų planavimo direktoratu, Norvegijos valstybinių kelių administracija, Norvegijos jūrų direkcija ir Norvegijos naftos saugos tarnyba.

Privalomas 40 val HMS kursas SAUGOS ATSTOVAMS ir VADOVAMS LIETUVIŲ/ANGLŲ kalbomis – rugsėjo 21 ir 22 dienomis Osle!
Kursus ves ir į iškilusius klausimus atsakys, buvęs Darbo Inspekcijos (Arbeidstilsynet) specialistas, advokatas ir darbų saugos ekspertas Tomasz Maciczak!
 Kursas specialiai parengtas ir pritaikytas lietuviams, vadovaujantiems bei dirbantiems norvegiškose įmonėse!
 
PAGRINDINĖS TEMOS:
 
• Kas yra HMS?
• Kas yra SHA? Kuo skiriasi SHA nuo HMS ?
• Užsakovo, gen.rangovo ir (sub)rangovo teisės ir pareigos
• Ką būtina žinoti ir susitarti prieš pradedant darbus?
• Kodėl svarbu koordinuoti darbų saugą (HMS)?
• Kodėl ekonomiškai apsimoka laikytis HMS reikalavimų?
• Įžanga į (norvegiškąjį) Darbo kodeksą ir poįstatyminius aktus
• Pareigos ir užduotys dirbant su HMS
• Kaip sistemiškai ir kryptingai dirbti su HMS
• Riziko nustatymas bei įvertinimas darbo vietoje ir įmonėje
• Rizikos analizė ir priemonių planas
• Veiksmų planas ir jo kontrolė
• Saugaus darbo analizė (SJA)
• Periodiniai darbų saugos patikrinimai (Vernerunder)
• Profesinė sveikatos priežiūra (BHT)
• Cheminių medžiagų naudojimas ir jų dokumentacija
• Traumos ir ligos susijusios su darbu
• Nedarbingumas ir jos stebėjimas
• Alkoholis ir narkotinės medžiagos darbo metu
• Brangiausiai kainuojančios klaidos darbų saugoje
• Kaip jų išvengti
 
DATA ir LAIKAS:  rugsėjo 21d, 22d (09:00 – 16:00)
VIETA:  Prinsens gate 6, Oslas
KURSŲ kaina:   8000,- NOK + mva (NORD HMS klientams)
                                 9000,- NOK + mva
* į kaina įskaičiuota mokomoji medžiaga, kursų vieta ir pietūs. Vietų skaičius labai ribotas!
 
BŪTINA REGISTRACIJA: info@nordhms.no
KURSAS SUSIDEDA IŠ: internetinio kurso ir praktinio dviejų dienų seminaro Osle
 
Daugiau informacijos: 413 20 007
Privalomas 40 val HMS kursas SAUGOS ATSTOVAMS ir VADOVAMS LIETUVIŲ/ANGLŲ kalbomis – gegužės 10, 11, 12 dienomis Osle!
 
Kursas specialiai parengtas ir pritaikytas lietuviams, vadovaujantiems bei dirbantiems norvegiškose statybų įmonėse!
 
Kursus ves ir į iškilusius klausimus atsakys, ilgametę patirtį statybų sektoriuje sukaupęs buvęs Darbo Inspekcijos (Arbeidstilysnet) vyr. inspektorius Per Granerød!
 
PAGRINDINĖS TEMOS:
 
• Kas yra HMS?
• Kas yra SHA? Kuo skiriasi SHA nuo HMS ?
• Investuotojo, gen.rangovo ir subrangovo teisės ir pareigos
• Ką būtina žinoti ir susitarti prieš pradedant darbus?
• Kodėl svarbu koordinuoti darbų saugą (HMS)?
• Kodėl ekonomiškai apsimoka laikytis HMS reikalavimų?
• Įžanga į (norvegiškąjį) Darbo kodeksą ir poįstatyminius aktus
• Pareigos ir užduotys dirbant su HMS
• Kaip sistemiškai ir kryptingai dirbti su HMS
• Riziko nustatymas bei įvertinimas statybų aikštelėje ir įmonėje
• Rizikos analizė ir priemonių planas
• Veiksmų planas ir jo kontrolė
• Saugaus darbo analizė (SJA)
• Periodiniai darbų saugos patikrinimai (Vernerunder)
• Darbo aplinka
• Ergonomija
• Traumos ir ligos susijusios su darbu
• Nedarbingumas ir jos stebėjimas
• Alkoholis ir narkotinės medžiagos darbo metu
• Brangiausiai kainuojančios klaidos darbų saugoje
• Kaip jų išvengti
 
DATA ir LAIKAS:  gegužės 10d, 11d, 12d (09:00 – 16:00)
VIETA:  Prinsens gate 6, Oslas
KURSŲ kaina:   8000,- NOK + mva (NORD HMS klientams)
                                 9000,- NOK + mva
* į kaina įskaičiuota mokomoji medžiaga, kursų vieta ir pietūs. Vietų skaičius ribotas!
 
BŪTINA REGISTRACIJA: info@nordhms.no
 
Daugiau informacijos: 902 89 530

HMS (Helse, Miljø og Sikerhet – sveikata, aplinka, sauga) – tai norvegiškos darbų saugos reglamentas, kuriuo vadovautis PRIVALO kiekviena įmonė veikianti Norvegijoje.

Norvegiškos darbų saugos esmė, kad atliekami darbai būtų saugūs, mažiau pavojingi gyvybei bei tausotų sveikatą ir aplinkai. Todėl kiekvieno darbdavio pareiga laiku identifikuoti pavojus, parengti prevencines priemones ir užtikrinti jų vykdymą bei kontrolę bendradarbiaujant su darbuotojais. Šiuo pagrindu norvegiški įstatymai ir potvarkiai griežtai įpareigoja kiekvieną darbdavį turėti HMS vidinės kontrolės sistemą, kuri užtikrintų įmonės sistemišką darbą su HMS priemonėmis.

HMS vidinės kontrolės sistema turi užtikrinti, kad:

 • įmonė žino ir laikosi visų jai galiojančių HMS įstatymų ir potvarkių
 • darbuotojai turi reikiamų žinių ir įgūdžių sistemiškam darbui su HMS
 • yra tikslai ir tinkama komunikacija įmonėje
 • nustatomi ir registruojami pavojai ir problemos
 • analizuojama rizika, parengiamos reikalingos priemonės jai mažinti
 • įmonė turi rutinas ir instrukcijas (kiekvienam darbuotojui suprantama kalba. Pvz: lietuviškai)
 • registruojamas ir sekamas darbuotojų nedarbingumas
 • vykdomas sistemingas sistemos auditas
 • ir t.t.

NORD HMS sistemos privalumai:

 • Nord HMS elektroninė sistema – dvikalbė: lietuvių ir norvegų kalbomis.
 • Greitai ir paprastai susikursite HMS sistemą
 • Dirbsite saugiau ir žinosite HMS reikalavimus
 • Vienoje vietoje bei tvarkinga HMS dokumentacija.
 • Pagalba užsipildant HMS sistemą

DOVANA! Naudokitės HMS sistema visus metus nemokamai, nes iki 2017.12.29 sudariusiems sutartį penkeriems metams paskutinius metus dovanosime!

Jeigu norite užkirsti kelią pavojams ir nelaimingiems atsitikimams savo įmonėje – jau dabar UŽSAKYKITE HMS e-sistemą lietuvių kalba

Turite klausimų? Susisiekite su mumis e-paštu info@nordhms.no arba telefonu  +47 902 89 530

Kiekvienas darbdavys (įskaitant ir NUF) PRIVALO išsirinkti Saugos atstovą (Verneombud) įmonėje. Yra išimčių, jeigu įmonė turi mažiau nei 10 darbuotojų.

Saugos atstovas(ė) privalo išklausyti jam skirtą HMS kursą (apmoka darbdavys), bei taikyti įgytas žinias ginant darbuotojų interesus, susijusius su sveikatos, aplinkos ir darbo saugos nuostatomis (HMS). Įmonės saugos atstovas PRIVALO užtikrinti, kad įmonės darbai būtų atliekami laikantis visų sveikatos, saugos ir aplinkos nuostatų pateiktų Darbo Kodekse (Arbeidsmiljøloven).

Saugos atstovas turi užtikrinti, kad:

 • mašinos, techniniai įtaisai, cheminės medžiagos ir darbo procesai nekeltų darbuotojams pavojausi,
 • būtų pakankamas kiekis saugos įtaisų ir asmeninės apsaugos priemonių, bei kad jos būtų lengvai prieinamos ir tinkamos būklės
 • kad darbuotojai būtų praėję būtinas instrukcijas ir apmokymus
 • kad darbuotojai galėtų saugiai ir be pavojaus sveikatai atlikti darbus
 • kad pranešimai apie darbe nutikusias nelaimes būtų siunčiamos besiremiant § 5-2

Saugos atstovas(ė) pastebėjęs(iusi) nesaugią darbo vietą ar galimą pavojų sveikatai PRIVALO nedelsiant pašalinti grėsmę ar/ir aplinkybes galinčias iššaukti nelaimingą atsitikimą ar pavojų sveikatai. Jeigu užkirsti kelio pavojui nėra galimybės, Saugos atstovas apie tai tuoj pat turi įspėti darbuotojus, o darbdaviui arba jo įgaliotam asmeniui pranešti apie grėsmę ar problemą.

Pasirūpinkite savo darbuotojų ir kolegų saugumu, sveikata ir gerove! Išsirinkite savo įmonės Saugos atstovą ir dirbkite saugiau!

Primename, kad NORD HMS teikia šį HMS kursą lietuvių kalba.

Statybos įmonių asociacijos Norvegijoje (Byggenæringens Landsforening http://bnl.no/) duomenimis statybų sektoriuje dirba apie 230 000 asmenų. Asociacija skaičiuoja, kad lietuviai sudaro apie 5% arba 11 500 darbuotojų. Tai labai didelis skaičius žmonių dirbančių Norvegijos įmonėse ar įsteigusių savo verslus. Ir tai yra sveikintina. Tačiau kartais dalis šių veiklių lietuvaičių pradeda verslą nežinodami ar iki galo nesuprasdami norvegiškos darbų saugos reikalavimų. To pasekmės – pažeidžiami įstatymai, rizikuojama žmonių sveikata bei gyvybėmis.

Norėdami padėti įmonėms geriau suprasti Norvegijos darbo inspekcijos (Arbeidstilsynet http://www.arbeidstilsynet.no/) reikalavimus, NORD HMS AS organizuoja nemokamą privalomų norvegiškos darbų saugos reikalavimų seminarą kartu su norvegiškos darbo inspekcijos atstove Daina Bogdaniene.

Esame įsitikinę, kad didžioji nusižengimų dalis padaroma paprasčiausiai iš nežinojimo. Todėl rugsėjo 20 d. kviečiame darbdavius ir visus, norinčius sužinoti daugiau apie HMS reikalavimus, į praktinį seminarą „Svarbiausi ir privalomi darbų saugos reikalavimai Norvegijoje. 2017 m. darbų saugos naujienos.“ Renginys nemokamas. Renginio vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje (Oslas).
Renginio programą ir registraciją į renginį rasite www.eventbrite.com puslapyje arba paspaudę ČIA:

Pagarbiai,
Renginio organizatorius NORD HMS, AS

Nauji reikalavimai užsienio įmonių filialams Norvegijoje (NUF), komandiruojantiems savo darbuotojus. Nuo š.m. liepos 1 dienos NUF‘ai privalo turėti:

 • HMS sistemą
 • diplomą apie išklausytą HMS kursą vadovui
 • išsirinkti saugos atstovą (Verneombud)
 • laikytis kitų Darbo Kodekse (Arbeidsmiljøloven) numatytų reikalavimų, kurie anksčiau nebuvo privalomi. Pavyzdžiui: § 12 Teisė į atostogas dėl asmeninių priežasčių (nėščiųjų tyrimai, nėštumo atostogos, atostogos dėl asmeninių priežasčių rūpintis vaiku, Motinystės ir tėvystės atostogos it .t.); § 14-5 Darbo sutarties pasirašymo kriterijai; § 14-6 Minimalūs reikalavimai raštiškos sutarties turiniui; § 14-8 Darbo sutarties sąlygų pakeitimas; § 14-12 iki § 14-14 Darbuotojų įdarbinimas per įmones, teikiančias terminuoto įdarbinimo paslaugas; Teisė į lygias atlyginimo gavimo ir darbo sąlygų sudarymo galimybes, priklausanti darbuotojams, samdomiems terminuotam laikotarpiui per įdarbinimo agentūras… Darbuotojų samdymas per įmones, kurių veiklos sritis nėra įdarbinimo paslaugų teikimas; Atsakomybė dėl neteisėto darbuotojų samdymo ir kt.

Plačiau apie šią naują redakciją skaitykite: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-06-28-1055

Kada privalote sudaryti sutartį su medicinos įstaiga, teiksiančia Jūsų įmonei sveikatos priežiūros paslaugas?

Jeigu įmonėje yra rizikos veiksnių, dėl kurių darbuotojai gali susižaloti ar susirgti, darbdavys privalo sudaryti sutartį su medicinos įstaiga, aptarnausiančia įmonės darbuotojus (norvegiškai -Bedriftshelsetjeneste, trumpinys BHT). Tuomet ši įstaiga turi padėti darbdaviui ir darbuotojams diegti sistemines sveikatos, darbo aplinkos ir saugumo priemones, siekiant išvengti susižalojimų ir susirgimų. Kai kurios įmonės pagal įstatymus privalo sudaryti sutartį su medicinos įstaiga, atliksinačia įmonės sveikatos priežiūros darbą, pavyzdžiui, valymo paslaugų įmonės ir viešbučiai bei restoranai (AML, 3-3 skyrius). Darbo inspekcija yra valstybės kontrolės tarnyba, prižiūrinti, kad įmonės laikytųsi Darbo kodekso reikalavimų, ir konsultuojanti bei teikianti informaciją apie Darbo kodekso nuostatas.

Ar turite klausimų?

Daugiau informacijos rasite Darbo inspekcijos interneto svetainėje www.arbeidstilsynet.no

Taip pat galite susisiekti ir su mumis elektroninio pašto adresu info@nordhms.no arba numeriu 902 89 530