Kas yra sisteminės sveikatos, darbo aplinkos ir saugos priemonės (HMS priemonės)?

Darbdavys privalo atkreipti dėmesį į darbo aplinkos pavojus, galinčius pakenkti darbuotojų sveikatai, darbo aplinkai ir saugai. Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kad darbuotojai, atlikdami darbą, nesusižalotų ir nesusirgtų. HMS priemonės turi būti diegiamos sistemiškai ir reguliariai, bendradarbiaujant su darbuotojais ir jų atstovais (AML, 3-1 skyrius).

Ką jums reikia žinoti apie HMS priemones?

Darbdavys privalo išklausyti apmokymus apie sistemines sveikatos, darbo aplinkos ir saugumo priemones. (AML,3-5 skyrius).

Kas yra saugos atstovas (Verneombud)?

Saugos atstovas yra darbuotojų atstovas ryšiams su darbdaviu visais darbo aplinkos klausimais. Saugos atstovas turi ginti visų darbuotojų interesus dėl visų reikšmingų su darbo aplinka susijusių klausimų (AML, 6-2(1) skyrius).

Kokios yra darbdavio pareigos dėl saugos atstovo?

Visose įmonėse, kurioms taikomas Darbo kodeksas, darbdavys privalo užtikrinti, kad būtų išrinktas saugos atstovas. Įmonėse, kuriose dirba mažiau nei dešimt darbuotojų, šalys gali sudaryti kitokį raštišką susitarimą. Darbdavys privalo konsultuotis su saugos atstovu visais klausimais, susijusiais su darbo aplinka (AML, 6-1(1) ir 6-2(4) skyriai).

Ar turite klausimų?

Daugiau informacijos rasite Darbo inspekcijos interneto svetainėje www.arbeidstilsynet.no

 Taip pat galite susisiekti ir su mumis elektroninio pašto adresu info@nordhms.no arba numeriu 902 89 530