HMS-system på litauisk

Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk og regelmessig HMS-arbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte (aml, kapittel 3) 

Enhver virksomhet som drives i Norge skal har et system for HMS-internkontroll (aml, kapittel 4 og 5). Hvorfor bør du velge vårt HMS-system:

  • Det digitale systemet fra Nord HMS er tospråklig, på litauisk og på norsk.
  • Ved hjelp av det digitale systemet kan du enkelt og raskt lage et system for virksomhetens HMS-internkontroll.
  • Det digitale systemet vil gi deg økt arbeidssikkerhet og bedre oppfyllelse av HMS-kravene.
  • Du får full tilgang til HMS-systemet 24 timer i døgnet.
  • Det sikrer at virksomhetens HMS-dokumentasjon er ryddig og samlet på et sted. Glem papir og problemer på grunn av forsvunne dokumenter.
  • Systemet er utviklet med utgangspunkt i retningslinjer fra Arbeidstilsynet.

Når du har betalt, får du tilsendt påloggingsinformasjon til det digitale systemet for HMS-internkontroll. Vår konsulent vil gi deg full opplæring i arbeid med systemet fra Nord HMS. Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon  +47 902 89 530

Pris: Kr 5000  + 25 % MVA

© Nord HMS AS

In order to provide you with the best possible browsing experience we use cookies. To accept our cookie policy please click „Accept“ button or continue to the site.