HMS-system på litauisk

Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk og regelmessig HMS-arbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte (aml, kapittel 3) 

Enhver virksomhet som drives i Norge skal har et system for HMS-internkontroll (aml, kapittel 4 og 5). Hvorfor bør du velge vårt HMS-system:

  • Det digitale systemet fra Nord HMS er tospråklig, på litauisk og på norsk.
  • Ved hjelp av det digitale systemet kan du enkelt og raskt lage et system for virksomhetens HMS-internkontroll.
  • Det digitale systemet vil gi deg økt arbeidssikkerhet og bedre oppfyllelse av HMS-kravene.
  • Du får full tilgang til HMS-systemet 24 timer i døgnet.
  • Det sikrer at virksomhetens HMS-dokumentasjon er ryddig og samlet på et sted. Glem papir og problemer på grunn av forsvunne dokumenter.
  • Systemet er utviklet med utgangspunkt i retningslinjer fra Arbeidstilsynet.

Når du har betalt, får du tilsendt påloggingsinformasjon til det digitale systemet for HMS-internkontroll. Vår konsulent vil gi deg full opplæring i arbeid med systemet fra Nord HMS. Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon  +47 902 89 530

Pris: Kr 5000  + 25 % MVA

© Nord HMS AS