HMS-tjenester

Utarbeidelse av HMS-dokumentasjon

Det er både tids- og kompetansekrevende å samle all nødvendig HMS-dokumentasjon!

Derfor er det mange bedriftsledere som overlater problemene med HMS-dokumentasjon til ekspertene i Nord HMS!

Styring og kontroll av virksomhetens HMS-arbeid og systematisk HMS-oppfølging på arbeidsplassen

Det at virksomheten skal ha all HMS-dokumentasjon i orden til rett tid, er kun en del av HMS-kravene. Dessuten er det svært viktig at det også fungerer i praksis. Systematisk oppfølging og kontroll utført av våre eksperter vil sikre et sikkert arbeidsmiljø og rettidig oppfyllelse av kravene. Du vil føle deg trygg under Arbeidstilsynets kontroll og redusere risiko for arbeidsulykker.

Veiledning og bistand i forbindelse med alle spørsmål knyttet til HMS

Mangler du informasjon i det daglige HMS-arbeidet? Lurer du på hvordan du kan løse situasjonen på en sikker og effektiv måte? Benytt deg av veiledning fra ekspertene i Nord HMS. Vi kan hjelpe deg i forbindelse med HMS-dokumentasjon, risikovurdering og -organisering, valg av personlig verneutstyr, skilting m.m.

Vi har et bredt spekter av erfaring og spesifikk kunnskap og har vært med på alt fra utvikling av HMS-systemet for en metallfabrikk på Østlandet til effektivisering av prosesstyring i bedrifter som driver med vaksinering av fisk.

Ivaretakelse av kundenes interesser overfor og kommunikasjon med Arbeidstilsynet

Har du blitt kontrollert av Arbeidstilsynet? Lurer du på hvordan du skal oppfylle kravene de stiller? Kanskje har de avdekket overtredelser av HMS-krav, og nå lurer du på hvordan du kan rette dem opp på en korrekt måte og til rett tid? Vi skal hjelpe deg!

Vår arbeidserfaring viser at nesten alle overtredelser faktisk skyldes dårlig kommunikasjon med Arbeidstilsynet og manglende oppfylling av deres krav. Som oftest skjer dette på grunn av mangel på kunnskap eller språkbarriere.

HMS-kontroll på byggeplassen

Det er viktig for arbeidsgiver å være klar over den egentlige HMS-situasjonen i virksomheten. De upartiske, eksterne ekspertene vil kunne kartlegge det på en saklig måte. Benytt deg av Nord HMS-ekspertenes kompetanse og erfaring under kartlegging av virksomhetens HMS-dokumentasjon, -rutiner og fysiske arbeidsmiljø.

Vi kan foreta kontroll av byggeplasser, arbeidsplasser, utstyr og teknologiske prosesser, finne avvik og identifisere eventuelle risikoer.

Etter kontroll vil vi legge fram våre konklusjoner om hvordan avdekkede avvik og mangler kan rettes.

Bestilling av HMS-kort

Dersom du har dårlig tid og trenger hjelp med å bestille og fornye HMS-kort for dine ansatte, kan du overlate det til oss.

SLUTT DEG TIL DE VIRKSOMHETER I NORGE SOM ER BEST PÅ HMS, ALLEREDE NÅ!

© Nord HMS AS