HMS usługi

Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa pracy (HMS)

Uporządkowanie dokumentów dot. bezpieczeństwa pracy!

Z tego też powodu niemało firm zmartwienia kierowników, związanych z dokumentacją bezpieczeństwa pracy powierza NORD HMS specjalistom!

Administrowanie, kontrola firmy bezpieczeństwa pracy, nadzór nad bezpieczeństwem pracy w miejscu pracy

Odpowiednio i na czas uporządkowana dokumentacja bezpieczeństwa pracy (HMS) firmy, jest jedynie częścią wymogów bezpieczeństwa pracy. Ważne jest, aby to też działało praktycznie. Systematyczny dogląd, kontrola naszych specjalistów zapewni bezpieczne środowisko pracy oraz zgodnie z terminami przestrzeganie wymogów. Będą Państwo spokojni podczas kontroli Inspekcji Pracy oraz zmniejszy się ilość nieszczęśliwych wypadków.

Konsultacje i pomoc we wszystkich kwestiach dot. bezpieczeństwa pracy (HMS)

Czy podczas pracy z codziennymi kwestiami dot. bezpieczeństwa pracy (HMS) spotykają się Państwo z brakiem informacji? Nie wiedzą Państwo jak efektywniej i bezpieczniej rozwiązać niniejszą sytuację? Proszę skorzystać z konsultacji z Nord HMS specjalistami. Możemy Państwu pomóc w kwestiach dokumentacji bezpieczeństwa pracy, oceny ryzyka, organizacji, doboru osobistych narzędzi ochrony, oznaczenia i w innych kwestiach dot. bezpieczeństwa pracy.

Zdobyliśmy szerokie spektrum doświadczeń i wiedzy szczególnej: począwszy od stworzenia systemu bezpieczeństwa pracy dla fabryki obróbki metalu w wschodniej części Norwegii kończąc polepszeniem efektywności zarządzania procesami dla firm zajmujących się szczepieniem ryb.

Przedstawicielstwo interesów klientów i komunikacja z Inspekcją Pracy

Czy mieli Państwo styczność z Inspekcją Pracy? Nie wiedzą Państwo jak wdrożyć przez nich stawiane wymogi? Może naruszyli Państwo przepisy bezpieczeństwa pracy i nie wiadomo jak należycie i na czas wprowadzić poprawki? My Państwu pomożemy!

Z naszego doświadczenia wynika, iż wszelkie naruszenia zazwyczaj pojawiają się z złej komunikacji z Inspekcją Pracy i nie wykonywania ich wymogów. Zazwyczaj to się zdarza z powodu braku wiedzy i nieporozumień – bariery językowej.

Sprawdzenie bezpieczeństwa pracy (HMS) w obiektach

Dla kierownika firmy ważna jest wiedza o stanie bezpieczeństwa pracy w firmie. Najbardziej obiektywnie pomogą ocenić bezstronni specjaliści zewnętrzni. Proponujemy skorzystać z kompetencji i doświadczenia Nord HMS specjalistów, dokonując oceny Państwa firmy HMS dokumentacji, procesów oraz stanu fizycznego ocenę.

Możemy wykonać kontrolę obiektów, stanowisk prac, urządzeń czy procesów technologicznych, określić zauważone nieprawidłowości i identyfikować możliwe zagrożenia.

Po dokonaniu kontroli, przedstawimy wnioski z propozycjami jak efektywnie usunąć napotkane nieprawidłowości, braki.

Zamówienie HMS kart

Jeżeli nie mają Państwo czasu i chcą Państwo abyśmy zadbali zamówieniem, odnowieniem HMS kart dla Państwa pracowników – jesteśmy do Państwa usług.

ZAPRASZAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO BEZPIECZENIE PRACUJĄCYCH FIRM W NORWEGII JUŻ TERAZ!

© Nord HMS AS