Kiekvienas darbdavys (įskaitant ir NUF) PRIVALO išsirinkti Saugos atstovą (Verneombud) įmonėje. Yra išimčių, jeigu įmonė turi mažiau nei 10 darbuotojų.

Saugos atstovas(ė) privalo išklausyti jam skirtą HMS kursą (apmoka darbdavys), bei taikyti įgytas žinias ginant darbuotojų interesus, susijusius su sveikatos, aplinkos ir darbo saugos nuostatomis (HMS). Įmonės saugos atstovas PRIVALO užtikrinti, kad įmonės darbai būtų atliekami laikantis visų sveikatos, saugos ir aplinkos nuostatų pateiktų Darbo Kodekse (Arbeidsmiljøloven).

Saugos atstovas turi užtikrinti, kad:

  • mašinos, techniniai įtaisai, cheminės medžiagos ir darbo procesai nekeltų darbuotojams pavojausi,
  • būtų pakankamas kiekis saugos įtaisų ir asmeninės apsaugos priemonių, bei kad jos būtų lengvai prieinamos ir tinkamos būklės
  • kad darbuotojai būtų praėję būtinas instrukcijas ir apmokymus
  • kad darbuotojai galėtų saugiai ir be pavojaus sveikatai atlikti darbus
  • kad pranešimai apie darbe nutikusias nelaimes būtų siunčiamos besiremiant § 5-2

Saugos atstovas(ė) pastebėjęs(iusi) nesaugią darbo vietą ar galimą pavojų sveikatai PRIVALO nedelsiant pašalinti grėsmę ar/ir aplinkybes galinčias iššaukti nelaimingą atsitikimą ar pavojų sveikatai. Jeigu užkirsti kelio pavojui nėra galimybės, Saugos atstovas apie tai tuoj pat turi įspėti darbuotojus, o darbdaviui arba jo įgaliotam asmeniui pranešti apie grėsmę ar problemą.

Pasirūpinkite savo darbuotojų ir kolegų saugumu, sveikata ir gerove! Išsirinkite savo įmonės Saugos atstovą ir dirbkite saugiau!

Primename, kad NORD HMS teikia šį HMS kursą lietuvių kalba.