HMS-kurs

Helt siden vi ble etablert har vi prøvd å finne den mest effektive måten å sikre det beste resultatet for både kursdeltakerne og organisasjonen deres. Vi er medlem av Norsk organisasjon for Sikkerhetskompetanse NOORSI, så vi kan garantere at opplæringen holder høy kvalitet, og kursbeviset (en stor fordel når du jobber med nordmenn) er godkjent i hele Norge. Det bør nevnes at vår instruktør, som er godkjent av NOORSI, er litauisk, så kursdeltakerne tilegner seg lett ny kunnskap og føler seg frie til å stille spørsmål og diskutere på morsmålet sitt. Ingen tolk, ingen misforståelser!

NETTKURS

Det er et praktisk alternativ for dem som har det travelt og er på reise, for de har mulighet til å lære på egnet tidspunkt og i egnet tempo. Alle kurs er interaktive, spennende og engasjerende, for informasjonen formidles ved hjelp av video, lyd og tekst. Og alt dette foregår selvfølgelig på litauisk!
 

PRAKTISK KURS

Det er en praktisk opplæring tilpasset den enkelte deltakers behov, med dyktige instruktører/lektorer som engasjerer alle deltakerne. Kurset er veldig praktisk rettet! Og det holdes av vår litauiske instruktør som er medlem av Norsk organisasjon for Sikkerhetskompetanse.


Stillasbrukerkurs

Etter norsk lov skal arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform og tilkomst, ha fullført et tilsvarende kurs og ha et kursbevis som dokumentasjon.

NETTKURS

999 NOK

PRAKTISK KURS

1499 NOK

Stillasmontering 2-5 m

Etter norsk lov skal arbeidstakere som monterer eller demonterer stillas opp til 5 m, ha et norsk stillasbyggerbevis som dokumentasjon på at vedkommende har fullført et opplæringsprogram spesielt tilpasset norske krav og hatt 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse med en instruktør som er sertifisert i Norge. Etter fullført kurs får deltakerne et kompetansebevis som er gyldig i hele Norge i ubegrenset tid. Dersom arbeidstakere ikke har gyldig bevis, kan Arbeidstilsynet ilegge arbeidsgiver en bot på kr 50 000 og stanse arbeid.

NETTKURS

2499,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

3999,- NOK + MVA

Stillasmontering 5-9 m

Etter norsk lov skal arbeidstakere som monterer eller demonterer stillas opp til 9 m, ha et norsk stillasbyggerbevis som dokumentasjon på at vedkommende har fullført et opplæringsprogram spesielt tilpasset norske krav og hatt 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse med en instruktør som er sertifisert i Norge. Etter fullført kurs får deltakerne et kompetansebevis som er gyldig i hele Norge i ubegrenset tid. Dersom arbeidstakere ikke har beviset, kan Arbeidstilsynet ilegge arbeidsgiver en bot på kr 50 000 og stanse arbeid.

NETTKURS

4999,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

6999,- NOK + MVA

Stillasmontering over 9 m

Etter norsk lov skal arbeidstakere som monterer eller demonterer stillas over 9 m, ha et norsk stillasbyggerbevis som dokumentasjon på at vedkommende har fullført et opplæringsprogram spesielt tilpasset norske krav og hatt 36 timer teoretisk opplæring og 72 timer praktisk øvelse med en instruktør som er sertifisert i Norge. Etter fullført kurs får deltakerne et kompetansebevis som er gyldig i hele Norge i ubegrenset tid. Dersom arbeidstakere ikke har gyldig bevis, kan Arbeidstilsynet ilegge arbeidsgiver en bot på kr 50 000 og stanse arbeid.

NETTKURS

5999,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

8999,- NOK + MVA

Arbeid i høyden og fallsikring

Alle i Norge som utfører arbeid i høyden over 2 meter uten annen sikring (f.eks. rekkverk), med risiko for å falle til et lavere nivå, skal ha et norsk sertifikat innen høydearbeid og fallsikring. I år blir opplæringskravene revidert, men som medlem av Norsk organisasjon for Sikkerhetskompetanse vet vi allerede om de nye kravene og har tatt i bruk et fornyet opplæringsprogram for 2019. Det vil si at kurset vårt er oppdatert og må ikke tas om igjen! Minst kr 50 000 i bot uten gyldig bevis!

NETTKURS

1499,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

1999,- NOK + MVA

Sikker bruk av lift/personløfter (klasse A, B)

Obligatorisk for alle som bruker automatisk løfter. Etter norsk lov skal arbeidstakere som bruker lift eller personløfter ha fullført et tilsvarende kurs og ha et kursbevis som dokumentasjon. Våre norske kurs er i samsvar med alle forskrifter og krav, så det vil ikke oppstå noen misforståelser mens du jobber i Norge.

NETTKURS

1499,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

1999,- NOK + MVA

Anhuking/stropping og signalgiving

Arbeid med kran er å anse som farlig arbeid. Derfor er det kun arbeidere med relevant kompetanse som kan benyttes i arbeidet. Mange arbeidsulykker skyldes manglende kompetanse til å utføre arbeidet. Etter fullført kurs får du et bevis som er gyldig i Norge og gjør deg i stand til å anhuke/stroppe last og gi korrekte signaler til kranfører.

NETTKURS

3499,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

4999,- NOK + MVA

Sikker bruk av farlig verktøy

Etter norsk lov skal arbeidstakere som bruker farlig elektrisk verktøy ha fullført et tilsvarende kurs og ha et kursbevis som dokumentasjon.

NETTKURS

999,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

1599,- NOK + MVA

HMS-lederkurs

Bedriftsleder skal gjennomgå opplæring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (aml, kapittel 3-5). Kurset som holdes av Nord HMS vil gi lederen økt forståelse om ansvaret sitt og HMS-kravene som stilles. Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i retningslinjer fra Arbeidstilsynet. Alt kursmaterialet og eksamensoppgavene er på litauisk.

NETTKURS

999,- NOK + MVA

PRAKTISK KURS

2499,- NOK + MVA

HMS-kurs for verneombud

Ifølge arbeidsmiljøloven (aml) § 6-5 har arbeidsgiver ansvar for og skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig og får tilstrekkelige kunnskaper for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Kurset som holdes av Nord HMS vil gi verneombudet økt bevissthet om sine plikter og ansvar og gjøre vedkommende i stand til å oppfylle det på forsvarlig måte. I tillegg skal vi gjøre deg kjent med de til enhver tid gjeldende forskrifter for den aktuelle bransjen.  Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i retningslinjer fra Arbeidstilsynet.

NETTKURS

1299,- NOK + MVA

40 timers HMS-kurs

Du får vite hva HMS er, hvorfor det er økonomisk lønnsomt å overholde HMS-krav, hvilke plikter og oppgaver man har i HMS-arbeidet og hvordan man kan jobbe systematisk og målrettet med det. Du får kjennskap til hvordan man skal utarbeide en handlingsplan, gjennomføre en risikovurdering, risikoanalyse og sikker jobb-analyse (SJA) og foreta regelmessige vernerunder. Du blir kjent med de viktigste forskriftene. Vi skal også ta opp andre relevante temaer som arbeidsmiljø, skader, sykdommer og sykmelding. Lurer du på hvilke feil innen HMS som koster mest? Vi skal hjelpe deg å unngå dem! Vi skal hjelpe deg å ikke begå feil.

PRAKTISK KURS

7999,- NOK + MVA

Bedriftsintern opplæring i HMS m.m.

Instruering av ansatte i bedriften og et opplæringsprogram spesielt tilpasset bedriftens behov vil løse de fleste problemer, forebygge arbeidsulykker og spare bedriftslederen for en god del bekymringer. Våre HMS-instruktører vil gi riktig opplæring i henhold til kravene, formidle nødvendige kunnskaper og øke bevissthet om betydningen av HMS.

PRAKTISK KURS

© Nord HMS AS