Nauji reikalavimai užsienio įmonių filialams Norvegijoje (NUF), komandiruojantiems savo darbuotojus. Nuo š.m. liepos 1 dienos NUF‘ai privalo turėti:

  • HMS sistemą
  • diplomą apie išklausytą HMS kursą vadovui
  • išsirinkti saugos atstovą (Verneombud)
  • laikytis kitų Darbo Kodekse (Arbeidsmiljøloven) numatytų reikalavimų, kurie anksčiau nebuvo privalomi. Pavyzdžiui: § 12 Teisė į atostogas dėl asmeninių priežasčių (nėščiųjų tyrimai, nėštumo atostogos, atostogos dėl asmeninių priežasčių rūpintis vaiku, Motinystės ir tėvystės atostogos it .t.); § 14-5 Darbo sutarties pasirašymo kriterijai; § 14-6 Minimalūs reikalavimai raštiškos sutarties turiniui; § 14-8 Darbo sutarties sąlygų pakeitimas; § 14-12 iki § 14-14 Darbuotojų įdarbinimas per įmones, teikiančias terminuoto įdarbinimo paslaugas; Teisė į lygias atlyginimo gavimo ir darbo sąlygų sudarymo galimybes, priklausanti darbuotojams, samdomiems terminuotam laikotarpiui per įdarbinimo agentūras… Darbuotojų samdymas per įmones, kurių veiklos sritis nėra įdarbinimo paslaugų teikimas; Atsakomybė dėl neteisėto darbuotojų samdymo ir kt.

Plačiau apie šią naują redakciją skaitykite: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-06-28-1055